apkloti

apkloti
apklóti tr. 1. SD222 aptiesti, apdėstyti, apskleisti: Pievą audimais apklóti K. Laukai sniego apklotì Dgl. Tais lapeliais pievos apklotos FrnS174. Grabas buvo apklotas brangiais vainikais . [Stepuko šeimininkė] staiga nukišo ranką užantin ir ištraukė iš ten riekę duonos, storai apteptos sviestu ir apklotos sūriu J.Balt. Kiti savo rūbais, kiti šakomis apklojo … kelį BPI351. | prk.: Tik spėjo bulbės žemę apklot (sudygti), o jau kiaulės visas išrausė . Klonis … senovėje turėjo ežerų ir pelkių apklotas būtie LTI89. Tarp aukštų pilių, medžiais apklotų, … skambėjo daina liūdna mergaičių A1884,161. | refl. prk.: Visi medžiai žaliais lapais ir vėl apsikloja (sužaliuoja) Krs. Žalias žolynelis žiedeliais apskloja (pražysta) Tvr. | Sėdi mužikai, bumaškomis apsikloję (turi daug aukoms surinktų pinigų) Pt. 2. apgaubti (gulintįjį): Apklók mane šiltai, kad iškaistau . Apklók vaikus su apklotu J. | prk.: Kai žemelė jį apklojo (kai buvo palaidotas), din dan, din dan, Lietuva visa raudojo B.Sruog. | 66 personas bangos apklojo, tikt 16 t'išgelbėti LC1883,11. | refl. intr., tr.: Apsiklók su drobule J. Mielai gulčiau, apsikločiau, kad senoko nebijočiau KlvD41. Ir vėl jis gula į lovą, vėl apsikloja galvą J.Marc. ^ Grigas Grigulis miške atsigulęs, lapais pasiklojęs, lapais apsiklojęs (agurkas) Pnd. 3. apdengti: Apklók man stogą Pln. Pamarės gyventojai savo stogus su triušiais apkló[ja] Sg. Stogą iš naujo apklojo M.Valanč. 4. užtiesti, apdengti: Stalą apklok pirktine drobule I.Simon. Lovas apklojo rainuotomis marškomis A.Vien. | prk.: Apklojo dangų miglos šviesiai pilkos . Vakaras apklotas juodais debesėliais A1885,44. Gėrybėmis apklotas OsG145. | refl.: Dangus apsiklojo juoda debesų skraiste sp. | prk.: Bet užtat sekantis smūgis į veidą buvo dar stipresnis, ir veikiai jis apsiklojo dėmėmis . 5. aptraukti sluoksniu ko, apkalti, apmušti: Turinti aukso sūdą rūkymo ir skrynę sandaros, iš visur auksu apklotą BtPvŽ9,4. 6. apsupti, apgulti: Didžios lenkų minios jiems kelią pastojo, iš visų šalių apklojo, kaip jie namo grįžo V.Krėv. Kaip tamsūs debesiai niaukia giedrąją dienelę, apsupė apklojo Merkinę kryžeiviai V.Krėv. \ kloti; antkloti; apkloti; atkloti; įkloti; iškloti; nukloti; pakloti; parkloti; perkloti; prakloti; prikloti; sukloti; užkloti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • apkloti — apklóti vksm. Šakomi̇̀s apklójo kẽlią per purvýną …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aptraukti — tr. Rtr, Š, NdŽ; R, MŽ, Sut 1. apkloti, uždengti, apdengti: [Gurguolės] aptrauktos drobinėmis palapinėmis, apkarstytos visokiais ūkiškais rykais, su dviračiais būtinai kiekvienos gale M.Katil. Jis atvažiavo į vieną karaliją, kur viskas buvo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apklodinti — apklodinti; R335 1. caus. apkloti 2: Apklodink vaikus su apklotu J. 2. caus. apkloti 3: Apklodino iš naujo katedros bažnyčią M.Valanč. klodinti; apklodinti; išklodinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įkloti — K; SD169 1. tr. įdėti, įtiesti: Reikia įklot batuosna šiaudų arba popieriaus, tai bus šilčiau Š. Vežant rugius, reikia įkloti į vežimą įklodę J.Jabl. Įklok tą drobulę į grabą J. Vasaitienė gulėjo lentinėje, šiaudais įklotoje lovoje, laikydama… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškinkyti — iškinkýti vksm. Árklį, kuri̇̀s prakaitúoja, rei̇̃kia kuo skubiaũ iškinkýti ir šiltai̇̃ apklóti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nuspirti — nuspi̇̀rti vksm. Ti̇̀k spėjau apklóti, ligónis vė̃l nuspýrė nuo savę̃s apklõtą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • amžinas — 1 amžinas, à adj. (3a), a (1) K; SD396 1. DP182 neturintis nei pradžios, nei pabaigos, laiko atžvilgiu begalinis: Jei imsim visą visatą, tai ji amžina – be pradžios ir be pabaigos rš. Amžinas judėjimas DŽ. 2. nenustojantis egzistuoti: Niūkso… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antdengti — 1 antdeñgti, ia, añtdengė (ž.) tr. uždengti, apkloti: Antdeñk vaikuo patalukus, kad nesušaltų Vvr. Buoželė abrinaitplėvė iš visur antdengta P. | refl.: Ant stalo antsideñgusi beturinti KlvrŽ. dengti; antdengti; apdengti; atidengti; išdengti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antkloti — (dial.) tr. užkloti: Katra serga, ančkloju šiltesnį adejalą Trš. Tą krūvą apklok šiaudais, antklok lentomis ir prislėk akmenimis rš. | Medis pusę dirvos antklodavo savo šešėliu rš. kloti; antkloti; apkloti; atkloti; įkloti; iškloti; nukloti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdengti — 1 apdeñgti, ia (àpdengia), àpdengė tr. 1. R, K uždėti ant ko, užkloti kuo apsaugai: Apdengiu, ažutiesiu, ažuvožiu SD164. Apdengiau arklius šiltai, nesušals Vvr. Kai apìdengta [puodas], gal išvirs Vdn. Viralas taukšo neapdengtas J. | refl. tr …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”